Thăm chúng tôi tại Fi Europ7 ở Đức

Thăm chúng tôi tại Fi Europ7 ở Đức

Jining Fortune Biotech Co., Lt. sẽ tham dự FIE (thành phần thức ăn Châu Âu) từ tầng tám -30 November bây giờ, để xem sản phẩm Sodium Carbox Cellulose CMYK.Chào mừng đến với chúng tôi tại Booth 11.0H3n.


Visit-Us-at-Fi-Europe-2017-in-Germany.jpg