Liên lạc

Liên lạc


  • Tel: +86-0531-61389010

  • Add: North of the Shengfa Road, Zhanghuang Town Industrial Park, Yutai County, Jining City, Shandong Province, China

Tháng


Dịch vụ: +86-0507-606447

Fax: bán@ sdfruchem.com

Address: North of the Shengfa Road Zhanghuang Town công viên Yutai County, Jining, Shang, China


Doanh số


Dịch vụ bán hàng trong nước

: BSOZ+1 9999999915 888880 BSOZZ5C Flushing, NY 11355 86-05456910

chuỗi@ gmail.com:Ngosp; 3-302, Block of Shun HuYuan, No. 28 of Shun Shun geng Rd. Shizhong District, Jinan, Sơn dong, China


US dễ dàng Văn phòng chi nhánh

: BSOZ+1 9999999915 888880 BSOZZ5C Flushing, NY 11355

chuỗi@ gmail.com