Động cơ phun muỗi

Xà- đẩy hạng Carpoxelin Cellulose

Động cơ phun muỗi
  • TY_DESCRIPTIONS
  • TY_SPECIFICATIONS

Mô tả rung động Tham số CMC


ModelWX-HWX-1WX-2WX-3
2% Aqueous solution viscosity (mPa.s)≥1200900-1200600-900400-600
Degree of substitution (D.S.)≥0.65
pH value6.0-10.0
Chloride≤12%≤15%