Xây dựng bộ phận Khoa học Gia Đình Mỹ

Xây dựng bộ phận Khoa học Gia Đình Mỹ

Jining Fortune Biotech Co. đã chính thức thành lập một công ty cổ phần tại bang New York, Mỹ.


Sau mười mươi năm lãnh đạo nền công nghiệp của CMC ở Trung Quốc, Jining Fortune Biotech Co. đã có một bước đi vững chắc để tiêu thụ thị trường Bắc Mỹ.Ban tham quan Octa.18, Ngực, Jining Fortune Biotech Co,Ltd. đã đăng ký kết quả thành công ở New York State cho chi nhánh hải ngoại đầu tiên của nó.Công ty chi nhánh sẽ mở rộng khả năng của Jining Fortune Biotech Co. để cung cấp sản phẩm chất lượng cao để phục vụ nhu cầu ở khu vực này.