Mặc số Fortune Biotech Booth No. 52 T60/52 ở 2009 fi China.

Mặc số Fortune Biotech Booth No. 52 T60/52 ở 2009 fi China.

Vào tháng ba 18-20, K99, Fortune Biotech đã tham dự 23rd phiên tòa Triển lãm Hàng Hàng Hàng Hàng Đồ ăn Quốc tế Trung Quốc Quốc Tế Chất lượng phẩm phẩm phẩm giá trị Giỏi xuất hiện tại trung tâm triển lãm và hội nghị Thượng Hải.


Chúng tôi rất mừng chuyến viếng thăm của quý vị tại phòng của chúng tôi Số U. 52 T60/52 U661 để thảo luận về chất tạo phẩm Sodium Carbbomethyl Cellulose BSJDJ (C).