Kính Mừng Công nghệ sinh công trình diễn CMC tại 97 IFT

Kính Mừng Công nghệ sinh công trình diễn CMC tại 97 IFT

Thành viên của Jining Fortune Biotech ở Las Vegas đã tham dự một cuộc thảo luận sâu sắc với khách hàng về Natri CMC , và xin tìm hiểu thêm về nhu cầu của khách hàng từ Mỹ và vùng lân cận.


Jining-Fortune-Biotech-Show- CMC -at-2017-IFT.jpg