Jining Fortune Biotech đã tham dự triển lãm Tài liệu thực phẩm ở 22N Trung Quốc ở Bendi8

Jining Fortune Biotech đã tham dự triển lãm Tài liệu thực phẩm ở 22N Trung Quốc ở Bendi8

Vào tháng Ba 22-24, 2008, Forune Biotech hôm nay đã tham dự chương trình "12hị" của Trung Quốc Điều phẩm phụ trội về chất dinh dưỡng Quốc tế Trung Quốc, các thành phần hiển thị cacxy-methyl cầu cho ngành thực phẩm.Số Booth là 52.00/52.