Tin tức

Tin tức

 • Cách dùng thuốc phiện
  Sep 17,2020
  Có thể gọi là Dạ dày, a-kề-mê-mi-ruột, a-kề-ty-xít-min, hay là C theo tiếng Anh.Nó là loại cầu tầm thường nhất trên thế giới.Có nhiều lời khuyên...
  TY_MORE
  17
  Sep
 • Ứng dụng CMYK tại Kem
  Sep 10,2020
  Khu vực ổn định khuếch đại gen được sử dụng trong việc sản xuất hợp các bộ phận ổn định mô phỏng khác nhau.Dùng CMC, cao su và carageenan để trộn các loại kem có thể làm cho chất liệu của kem có độ cao hơn...
  TY_MORE
  10
  Sep
 • Phạm vi ứng dụng của CMC (C854;
  Sep 01,2020
  Fortune Biotech là người dẫn đầu trong việc sản xuất a-xít-methyl-cầu (C), với kinh nghiệm hơn bốn mươi năm.Chúng tôi có kiến thức chuyên nghiệp về CMYK và công nghệ tiên tiến.Chúng tôi có tố...
  TY_MORE
  01
  Sep
 • Đơn vị của thuốc đốt nhà thờ CMC
  Aug 25,2020
  Có hàm cao độ cao, còn được gọi là cao su có hàm lượng cầu C C.C. được sử dụng như keo dính, chất dày và thuốc thôi dính trong miệng bùn của hàm âm của pin.Trong việc sản xuất pin lithim, CMYK...
  TY_MORE
  25
  Aug
 • Thuộc tính của CMC (CO2)
  Aug 18,2020
  Chất liệu của a-xít-methyl-cầu (C)1.Tính chất sệt của a-xít-mi-lách CMC phân nước cũng bị ảnh hưởng bởi giá trị pH.Khi nhiệt độ Ph thay đổi từ giá trị trung lập, độ sệt
  TY_MORE
  18
  Aug
 • Thuộc tính của CMYK (1l)
  Aug 11,2020
  Các tính chất của a-xít-mê-mi-lách (CMC):1.Bột nghiệp dư, màng nhỏ, sợi chẳng có gì đặc biệt cả.Nó dễ tan trong nước, và sáng tạo to àn bộ...
  TY_MORE
  11
  Aug