Ứng dụng CMYK tại Kem

Ứng dụng CMYK tại Kem

Khu vực ổn định khuếch đại gen được sử dụng trong việc sản xuất hợp các bộ phận ổn định mô phỏng khác nhau.Sử dụng kẹo cao su và carageenan để trộn các loại kem có thể làm cho vật chất của kem ăn nhiều độ cao, và có thể cải tạo khả năng mô phỏng của protein trong vật chất để cho cấu trúc của kem trở nên tinh tế và mềm mại.Vị của nó mịn, mịn màng và mịn màng, và có khả năng tan chảy tốt.Việc dùng CMYK vào sản xuất kem có thể làm giảm việc hình dạng các tinh thể băng lớn trong kem, làm tăng khả năng chống tan và hương vị mịn của kem, làm trắng màu kem và tăng lượng kem.Đồng thời, việc dùng CMC cho kem cũng có thể giảm việc sử dụng nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu cứng và giảm giá sản xuất kem.


Jining Fortune Biotech Co., Lt. là thế giới nhờ vả cho nhà cung cấp hàng đầu và....39;là nhà s ản xuất của Natri carboxymethylty cello, loại như cm cho kem.Nếu anh có yêu cầu gì, hãy liên lạc với chúng tôi!