Đơn vị của thuốc đốt nhà thờ CMC

Đơn vị của thuốc đốt nhà thờ CMC

Có hàm cao độ cao, còn được gọi là cao su có hàm lượng cầu C C.C. được sử dụng như keo dính, chất dày và thuốc thôi dính trong miệng bùn của hàm âm của pin.Trong việc sản xuất pin liti, cao su của cây liti C có thể phân phối và ổn định các nguyên liệu không phải hydrophilic như graphite, nên lớp phủ tiêu cực này có một tính chất chắc chắn.Các chất bột và chất dẫn điện rất khó phân hủy trong nước thần tiên và thường được phân phối bởi kẹo cao su của C.C.


Số lượng của Kẹo cao su của CPCC sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phân tán của than chì.Nếu có quá nhiều kẹo cao su của C.C.C. thì không thể phân tán than chì.Nếu kẹo cao su bỏ C.C. thì nó sẽ phá hủy sự phân phối hình cuồng than.


kẹo cao su CĐC C C được sử dụng rộng rãi trong các điện cực bằng silicon nhờ vào nhiệt độ ổn định, dẫn truyền và kết dính hydro.Kẹo cao su của C.C. có thể phản ứng với silicon, để giảm tổn thương do kích thước của việc mở rộng điện cực bằng silicon, và giúp vận động đáp lại tốt.In shee-thinning rheology, C. cello cao su có hiệu quả cải thiện sự quay lại của điện cực và tăng cường độ ổn định.


kẹo cao su của CĐTDC để tạo vỏ bọc có tác động tốt lên hình vẽ tự nhiên, có thể cải thiện các tính chất nhân tạo và kích thước điện của biểu đồ tự nhiên.Do đó, độ ổn định hóa chất của các thành phần carbon có thể được tăng hiệu quả, và độ ổn định và hiệu quả của pin có thể được cải thiện.