Fortune Biotech sẽ tham dự fi Asia ở Bangkok Thái Lan.

Fortune Biotech sẽ tham dự fi Asia ở Bangkok Thái Lan.

Fortune Biotech sẽ tham dự cục cưng Á từ tháng Chín 13-15, thẩm 7 ở Bangkok, Thái LanChào mừng quý vị đến quí của chúng tôi tại dịch vụ VHN để tiếp tục nói chuyện và hiểu rõ hơn về sản phẩm


Fortune-Biotech-will-attend-FI-Asia-at-Bangkok-Thailandjpg