Khách viếng thăm từ Hàn Quốc tại June 87

Khách viếng thăm từ Hàn Quốc tại June 87

Tháng Sáu Ngực, khách hàng Hàn Quốc đến thăm nhà máy của chúng tôi để thảo luận về lệnh của Na-CM về thực phẩm, kem đánh răng và dược phẩm.


Customer visit from South Korea In June 2017.jpg