Khách viếng thăm từ Ấn Độ vào tháng ba 27, thẩm diễn

Khách viếng thăm từ Ấn Độ vào tháng ba 27, thẩm diễn

Một khách hàng từ Ấn Độ có thể đến thăm nhà máy của chúng tôi và đàm phán sâu về cấp độ ăn có Natri Hxymethyl cầu .Khách hàng cho thấy rất quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.


Customer visit from India on March 27, 2016.jpg