Khách hàng từ Nga đến tháng tám

Khách hàng từ Nga đến tháng tám

Một khách hàng Nga tới nhà máy của chúng tôi để thảo luận về loại cây cầu polyanionic thuộc khoang dầu.


customer from Russia in August 2018.jpg