Di vật Polyan trong công nghiệp khoan dầu và khai thác

Di vật Polyan trong công nghiệp khoan dầu và khai thác

Polyanionic cello (PAC) là hòa tan trong nước, có chất muối rất tốt, canxi kháng cự, kháng cự ở hàm, và giảm mất mát lọc.Nó có thể được sử dụng cho các chất khoan và dung dịch khai thác khác nhau, đặc biệt là chất chứa nước biển, nước biển và dung dịch chứa nước biển bão hòa, làm giảm lọc.(PAC


Polyanionic cello loại'PAC 'có thể dùng trong độ sợ sệt thấp (PAC LV nuốt chửng) khác nhau trong các chất khoan hay dung kịp dung, đặc biệt trong chất khoan chứa nước biển, dung dịch giàn khoan dung nước biển và dung dịch hoà hoà chất chứa chứa nước biển.Bởi vì PAC có hoà hợp tuyệt vời trong nước, độ chịu đựng muối tuyệt vời và giảm mất mát lọc.BJDZ The líu với


polyanionic cello PAC will hình thành một bánh lọc lọc khó và mỏng manh để giảm mất mát nước.Việc thêm PAC vào bùn sẽ khiến mũi khoan có một lượng gel đầu thấp hơn, cho phép bùn khai thác khí nội và chất thải vào vũng bùn.Giống như những phân tán treo lơ đãng khác, thời gian tồn tại của bùn khoan được ổn định và kéo dài sau khi cho vào PAC.Bánh mì có chứa PAC hiếm khi bị tác động bởi vi khuẩn và không cần kháng nguyên hình PH hay vi tính ăn mòn cao.The líu với PAC có độ ổn định tuyệt vời và vẫn có thể giảm lọc ở 150 C hoặc cao hơn.Di vật Polyanionic trong ngành công nghiệp khoan dầu và than chì. BSDZ Polyanionic cello (PAC) có hòa tan trong nước, có kháng cự muối xuất sắc, canxi kháng cự, kháng cự ở hàm, và giảm mất mát lọc.Nó có thể được sử dụng cho các chất khoan và dung dịch khai thác khác nhau, đặc biệt là chất chứa nước biển, nước biển và dung dịch chứa nước biển bão hòa, làm giảm lọc.(


Polyanionic cello PAC
) X (PAC LV/L) có thể được sử dụng trong các chất dịch khoan/ hoàn thiện khác nhau, đặc biệt trong chất khoan chứa nước biển, dung dịch khoan nước biển và dung dịch chất chứa chứa nước biển bão hoà.Bởi vì PAC có hoà hợp tuyệt vời trong nước, độ chịu đựng muối tuyệt vời và giảm mất mát lọc.BJDZ The líu với


Polyanionic cello loại'PAC (PAC


polyanionic cello PAC will hình thành một bánh lọc lọc khó và mỏng manh để giảm mất mát nước.Việc thêm PAC vào bùn sẽ khiến mũi khoan có một lượng gel đầu thấp hơn, cho phép bùn khai thác khí nội và chất thải vào vũng bùn.Giống như những phân tán treo lơ đãng khác, thời gian tồn tại của bùn khoan được ổn định và kéo dài sau khi cho vào PAC.Bánh mì