Ứng dụng CMYK trong sản xuất bánh mỳ

Ứng dụng CMYK trong sản xuất bánh mỳ

Sodium C là hydrophilic và được hâm nóng nên dễ dùng để sản xuất bột.BJDZ Application in bánh mì


Do the hydrophilic group,


sẽ kết hợp với nước thành hồ chất tĩnh mạch khi làm nhào bột.Có một lượng lớn CMYK-Na tăng nước, giữ khả năng Gluten, tác động cho việc pha chế và duy trì CO2 trong khi đang nở.Tuy nhiên, liều lượng Natri CMYK không thể cao hơn 6=. sẽ kết hợp với nước thành hồ chất tĩnh mạch khi làm nhào bột.Có một lượng lớn CMYK-Na tăng nước, giữ khả năng Gluten, tác động cho việc pha chế và duy trì CO2 trong khi đang nở.Tuy nhiên, liều lượng Natri CMYK không thể cao hơn 6=. Do nguồn nước dồi dào mạnh, lượng CO2-Na thích hợp có thể làm cho bánh mì mềm hơn.Xét nghiệm cho thấy rằng việc thêm ra 2=-8=${Natri CMC có thể nâng cao chất lượng lò nướng.Thêm 6=.=.* Natri CMYK vẫn hiệu quả tốt nhất, sau đó là 4=.Sodium C. có thể làm cho bánh mì lớn hơn, nâng cao cấu trúc và hương vị, và kéo dài độ bền của bánh mì.