Ứng dụng của CMC trong nghành công nghiệp đổ dầu (I)

Ứng dụng của CMC trong nghành công nghiệp đổ dầu (I)

Bột trắng carbox hãy so sánh với chất ổn định.Nó được hòa tan tự do trong nước và tạo ra dung dịch đặc trưng hay kiềm trong nhung.Nó cũng hòa tan trong các chất dẻo và nhựa dẻo hòa tan dưới nước nhưng không thể lấy ra được trong dung môi hữu cơ như ethanol.CMYK có thể được dùng làm keo, chất dày, ngưng hấp, mô phỏng, phân tán, bộ ổn định, chất đo đạc cỡ lớn, v.v.

Application of Carpbox Cellulose CMC trong việc khoan dầu, cung cấp khí tự nhiên, mổ BSODZ 1BJDZ Carpoxelin Cellulose CMYK

- chứa bùn có thể tạo thành bánh lọc lọc mỏng, nhưng cứng và dễ xoay trên tường giếng, làm giảm mất nước. 2.Bùn có chứa CMC có thể khiến giàn khoan nhận một lượng gel ban đầu thấp, mà dễ dàng nhả ra các khí được bọc bên trong và trong lúc đó nhanh chóng ném các mảnh vỡ vào lỗ bùn. 3.Bùn khô không ổn định như những phân tán bị treo khác có thể ổn định và kéo dài bằng cách thêm CMC.

4.Khu bùn chứa CMC hiếm khi bị t ác động bởi nấm mốc và do đó BBQ\ 35; 39;t phải duy trì mức độ Ph cao hay dùng chất bảo quản.

5.Các bùn khoan chứa CMC, dung dịch rửa và chất điều trị ngăn ngừa nhiễm độc các muối hòa tan.

6.Lớp bùn chứa CMC có ổn định tốt và có thể giảm mất nước kể cả khi nhiệt độ cao hơn 150 8551;.

CMYK, có độ sệt cao và thay thế rất thích hợp cho bùn lầy có mật độ thấp và CMYK, có độ sệt thấp và thay đổi lớn, rất thích hợp cho bùn dày cao.Lựa chọn CMYK sẽ được quyết định dựa theo kiểu bùn, vùng đất, độ sâu và các điều kiện khác.