Thăm chúng tôi ở 2020 FIC ở Thượng Hải từ Mar. 1719.

Thăm chúng tôi ở 2020 FIC ở Thượng Hải từ Mar. 1719.

Công ty của chúng tôi sẽ tham dự 2020 FIC ở Thượng Hải từ tháng Ba tới tháng Ba 19.Chúng tôi hoan nghênh quý vị tới phòng của chúng tôi 52.2/5U61 để thảo luận về Natri HÔ-xít-methyl cello.Trừ chất dinh dưỡng CMC, chúng tôi cũng sản xuất và cung cấp CMC cho kem đánh răng, tráng men sứ, PAC-HV và PAC-LV cho việc khoan dầu.