Tin tức

Tin tức

 • Thi triển lãm thành công trong FIC bây bây giờ
  Oct 25,2016
  Vào tháng Ba 23-25, 2006, Fortune Biotech đã tham dự cuộc Triển lãm đồ ăn quốc tế Trung Quốc.Tài sản Tài sản phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm giá trị tại Đài triển lãm và Hội nghị quốc gia ở Thượng Hải.
  TY_MORE
  25
  Oct